کنترل تجهیز اسپاد
CONTROL TAJHIZ ESPAD

021-55260466
09916162389
09333767238

رنگ سنج full به روش ASTM

رنگ سنج Full

دستگاه کالرمتر (رنگ سنج) full به روش ASTM

مجهز به کلیدهای تاچ لمسی
دارای جار شیشه ای
نمایشگر گرافیکی ۷ اینچ
مجهز به پرینتر (چاپگر)
با قابلیت کالیبراسیون داخلی دستگاه