کنترل تجهیز اسپاد
CONTROL TAJHIZ ESPAD

021-55260466
09916162389
09333767238

Search

دستگاه آزمایش نفوذپذیری گریس full

نفوذ گریس full

دارای نمایشگر گرافیکی
پرینتر (چاپگر)
سیستم اندازه گیری هوشمند (جابجایی)
دقت ۰.۱ میلیمتر
مجهز به مخروط جهت انجام آزمون نفوذ گریس

لطفا به سایت جدید شرکت مراجعه بفرماییدCTEspad.com