کنترل تجهیز اسپاد
CONTROL TAJHIZ ESPAD

021-55260466
09916162389
09333767238

Search

فلش اشتعال بسته بیسیک

اشتعال بسته بیسیک

دارای کاپ آزمون
قابلیت تنظیم شعله آتش
سیستم لوله کشی گاز خارج از یونیت(جهت جلوگیری از خطرات احتمالی نشت)
قابلیت تنظیم توان هیتر تا ۴۰۰درجه سانتیگراد

لطفا به سایت جدید شرکت مراجعه بفرماییدCTEspad.com